Onze huisregels – Apotheek Duin – Den Haag

Apotheek Duin

Stevinstraat 203 2587EG Den Haag Tel:070-3551866 Fax:070-3543155

Onze huisregels

 • Ieder persoon wordt met respect en met inachtneming van de geldende wettelijke regels behandeld. Dit geldt zowel voor de bezoeker als de apotheek-medewerker.
 • Wij tolereren geen agressie, geweld of ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook.
 • Wij tolereren geen discriminatie, beledigingen of grof taalgebruik in welke vorm dan ook.
 • Een bezoeker die zich ongepast gedraagt, kan de toegang tot de apotheek worden geweigerd of kan worden weggestuurd.
 • In verband met de privacy van bezoekers en medewerkers is het verboden om foto’s en geluids- en/of filmopnames te maken.
 • Bij overtreding van één van bovenstaande regels, diefstal of bij calamiteiten schakelen wij de politie in en wordt aangifte gedaan.
 • In het belang van een goede orde en veiligheid moeten in geval van een calamiteit de aanwijzingen van onze bedrijfshulpverlener (BHV) stipt opgevolgd worden.
 • In de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide bezoekers met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Wij kunnen u vragen naar uw Burgerservicenummer (BSN) en legitimatie.
 • Aan kinderen onder de 12 jaar worden in de apotheek geen geneesmiddelen meegegeven, of afgegeven in geval van bezorging aan huis.
 • Er is camerabewaking in de apotheek. De beelden worden maximaal 2 weken bewaard.
 • Roken of het consumeren van eten of drinken is in de apotheek niet toegestaan.
 • Het gebruik van de mobiele telefoon in de wachtruimte dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Wij kunnen u niet helpen indien u belt in de apotheek.
 • Huisdieren zijn in de apotheek niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.
 • Bezoekers worden geacht zelf over hun eigendommen te waken. De apotheek is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
 • Geneesmiddelen en handverkoopmedicatie die de apotheek zijn uit geweest, worden alleen ter vernietiging retour genomen.
 • Retournemen van aangekochte handverkoopartikelen, niet zijnde geneesmiddelen of handverkoopmedicatie, is toegestaan binnen 8 dagen, mits ongeopend, in de onbeschadigde, originele verpakking, in de originele staat en met de originele kassabon. Dit ter beoordeling van de apotheek.
 • Voor speciaal voor u te bestellen apotheekartikelen kan de apotheek betaling vooraf verlangen. U bent verplicht deze artikelen van de apotheek af te nemen. Speciaal voor u bestelde producten kunnen niet worden teruggenomen.
 • Vraagt u gerust naar de mogelijkheden voor een persoonlijk gesprek en bezorging van uw geneesmiddelen.
 • Folders en informatiemateriaal kunt u gratis meenemen.
 • Wij accepteren geen bankbiljetten van 200 en 500 euro en geen creditcards.

FFF-Huisregels, versie 01-2022